0
Вироблено в Україні

Публічний договір – оферта

1. Загальні положення.

 

1.1. Інтернет-магазин shop.mozaika.com.ua (далі - Продавець) публікує даний договір, який є публічним договором-офертою (далі - Договір) та має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі - Покупець).

 

1.2. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний Договір є офертою, а факт вчинення покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

 

1.3. Використання послуг і покупка товарів, послуг інтернет-магазином shop.mozaika.com.ua, передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар, правилам, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

 

1.4. Приймаючи умови даного договору, покупець підтверджує, що:

 

А) на момент покупки товару йому виповнилося 18 років;

 

Б) інформація, яка надається при замовленні товарів або послуг, є правильною і актуальною;

 

В) надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції або надання іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця.

 

1.5. На підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою), і якщо Ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, покиньте сайт. У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити таким чином:

 

1.6. «Пропозиції» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

 

1.7. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця shop.mozaika.com.ua, але не обмежений тільки сайтом.

 

1.8. «Продавець» - особа, реалізує товари, представлені в інтернет-магазині, але не обмежений тільки сайтом.

 

1.9. «Покупець» / «Користувач» - фізична або юридична особа, яка вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

 

1.10. «Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

 

1.11. «Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

 

1.12. «Кур'єрська доставка» - безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору.

 

1.13. «Інтернет-магазин» - веб-сторінка продавця shop.mozaika.com.ua.

 

1.14. «Місце продажу Товару» - місце здійснення діяльності продавця (кафе, магазин, офіс і т.д.) або місце отримання Покупцем замовлення від кур'єрської служби.

 

1.15. Для цілей цієї оферти терміни та визначення в числі відносяться також і до термінів і визначень у множині.

 

2. Предмет договору.

 

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару відповідно до діючих на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право здійснити оплату і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

 

 

2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця і невід'ємною частиною Пропоновані можливості.

 

3. Момент укладання договору.

 

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103).

 

3.2. Факт оформлення замовлення в продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини. Покупець зобов'язаний самостійно знайомитися з умовами договору, продавець не зобов'язаний інформувати покупця про наявність договору.

 

3.3. Моменту вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незалежно від способу замовлення і форми оплати.

 

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір з підписами сторін.

 

3.5. Покупець самостійно і за власним бажанням зв'язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором і погоджується з ним.

 

4. Ціна товару.

 

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта і / або встановлених Продавцем цін.

 

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Продавцем замовлення Покупця - без попередження Покупця.

 

4.3. Ціни, зазначені на сайті shop.mozaika.com.ua, мають ознайомлювальний характер. Остаточною є ціна, зазначена менеджером під час оформлення Продавцем замовлення Покупця.

 

5. Оплата товару.

 

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

 

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазином shop.mozaika.com.ua, здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів або отримання послуг.

 

5.3. Оплата товарів та послуг інтернет-магазином shop.mozaika.com.ua, здійснюється відповідно до умов, викладених на сайті shop.mozaika.com.ua. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованого на сайті.

 

5.4. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати інтернет-магазин shop.mozaika.com.ua залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії.

 

5.5. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином shop.mozaika.com.ua (за умови наявності товару у Продавця, можливості його доставки за адресою, вказаною Покупцем). До моменту отримання оплати інтернет-магазин shop.mozaika.com.ua не має ніяких зобов'язань перед Покупцем щодо товарів і послуг, замовлених Покупцем.

 

5.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

 

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний пред'явити менеджеру або кур'єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.).

 

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлені позиції Товару до оплати Замовлення Продавець зобов'язаний в найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24 годин з моменту зміни ціни на товари.

 

6. Оформлення замовлення товарів

 

6.1. Замовлення покупця може бути оформлено по телефону і / або за допомогою заповнення електронної форми замовлення на сайті.

 

6.2. Покупець зобов'язується надати достовірні дані, необхідні і достатні для виконання договору роздрібної купівлі-продажу Товарів дистанційним способом.

 

6.3. У разі виникнення у Покупця додаткових питань, що стосуються Товарів, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до продавця по Телефону для отримання необхідної інформації, відповідно до режиму роботи, зазначеного на сайті.

 

6.4. Покупець може замовити тільки ті товари, які є в наявності у Продавця на момент оформлення замовлення товару у продавця.

 

6.5. Покупець не має права змінити склад замовлення.

 

6.6. При оформленні замовлення по телефону продавець має право здійснювати аудіозапис телефонної розмови з користувачем / покупцем, якщо зазначені дії необхідні продавцеві для виконання обов'язків, передбачених цією офертою, і оцінки якості послуг, що надаються, без отримання від користувача згоди на вчинення зазначених дій.

 

6.7. При оформленні замовлення за допомогою заповнення електронної форми замовлення на Сайті Покупець повинен створити обліковий запис, якщо такі вимоги встановлені угодами та / або правилами, вказаними на сайті.

 

6.8. Якщо у продавця відсутня необхідна кількість або асортимент замовлених Покупцем Товарів Продавець інформує про це Покупця по телефону після отримання замовлення товару від покупця. Покупець має право погодитися прийняти Товари в іншій кількості або асортименті, або анулювати своє замовлення товарів. У разі неотримання відповіді Покупця Продавець має право анулювати Замовлення Покупця в повному обсязі.

 

6.9. Продавець має право тимчасово призупинити прийом замовлень товарів у разі технічних проблем, які не дозволяють прийняти замовлення товарів або відсутності інгредієнтів, необхідних для виготовлення товарів.

 

 

7. Повідомлення Покупця

 

7.1. Продавець має право здійснювати розсилку повідомлень про акції та рекламних матеріалів Користувачеві по мережах електрозв'язку без отримання від користувача згоди на вчинення зазначених дій.

 

7.2. Покупець має право в будь-який момент скасувати підписку продавця, і підписатися на повідомлення знову.

 

7.3. Продавець має право здійснювати виклики на адресу Користувача з метою проведення маркетингових досліджень серед Покупців і дослідження переваг Покупців; проведення розіграшів призів серед покупців; проведення аналізу наданих продавцем послуг; врегулювання конфліктних ситуацій без отримання від користувача згоди на вчинення всіх перерахованих вище дій.

 

7.4. Продавець має право відправляти повідомлення, що інформують Покупця про зроблений їм замовлення, його склад, етапи його обробки і про готовність замовлення; такі повідомлення відправляються автоматично, не можуть бути відхилені Покупцем, спрямовані на контроль якості надання послуг Покупцеві і його інформування про виконання Продавцем зобов'язань за договором.

 

8. Повернення і обмін товарів

 

8.1. Повернення Товару належної якості не допускається.

 

8.2. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товари, повністю відповідають його замовлення, якість яких відповідає інформації, представленої покупцеві під час укладання договору, а також інформації, доведеної до його відома при передачі товарів (на етикетці або вкладиші, прикріплених до товарів або їх упаковці, або іншими способами, для окремих видів товарів).

 

8.3. При отриманні товарів покупець перевіряє відповідність отриманих товарів своєму замовлення, комплектність і відсутність претензій до зовнішнього вигляду доставленого товару в момент отримання товару. Зовнішній вигляд товарів може відрізнятися від їх рекламного зображення.

 

8.4. У разі отримання неякісних Товарів, або невідповідності отриманих Товарів замовленому (відсутність заявлених інгредієнтів в товарі), Покупець має право вимагати заміни таких Товарів на Товари належної якості в день отримання товару або відмовитися від замовлення.

 

8.5. У разі невиконання порядку пред'явлення претензії покупця за зовнішнім виглядом товарів і їх комплектності, претензії не приймаються.

 

 

9. Доставка товару.

 

9.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою кур'єрської доставки. Кур'єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою.

 

9.2. Покупець може отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивезення) з місця скоєння діяльності продавця (кафе, магазин, офіс і т.д.), якщо про таку можливість самовивозу Продавець повідомив Покупця.

 

9.3. Вартість доставки Товару оплачується Покупцем, якщо інше не погоджено сторонами.

 

9.4. Продавець може здійснювати самостійно доставку товару.

 

10. Продаж товару і послуг.

 

10.1. Інтернет-магазин не гарантує безумовного виконання замовлення. Всі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сам інтернет магазину) можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, придбання товару або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.

 

10.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов'язань (крім форс-мажор), інтернет-магазин несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за товари або послуги.

 

10.3. Інтернет-магазин не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари та / або послуги.

 

10.4. Інтернет-магазин залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажу товару Покупцеві на свій розсуд.

 

10.5. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:

 

А) відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати і отримання від кур'єра;

 

Б) за рішенням суду;

 

В) якщо надано товар належної якості.

 

11. Відповідальність перед третіми особами.

 

11.1. Інтернет-магазин не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання товарів і послуг, придбаних у інтернет-магазині і з його допомогою.

 

11.2. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст і якість проданих товарів після отримання товарів Покупцем.

 

 

12. Права і обов'язки Сторін.

 

12.1. Продавець зобов'язується:

 

12.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

12.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті інтернет магазину. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення.

 

12.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

 

12.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

 

12.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

 

12.3. Продавець має право передати свої права і обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.

 

12.4. Покупець зобов'язується:

 

12.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина.

 

12.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

 

13. Форс-мажорні обставини.

 

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю і т.д.), карантин. Протягом цього часу Покупець не буде претензій до Продавця.

 

14. Авторські права.

 

Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину, є власністю продавця та / або його постачальників і виробників Товару.

 

15. Інформація та її використання.

 

15.1. Покупець зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг та / або покупки товару, які він отримує або купує. Інформація, надана покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

 

15.2. Інтернет-магазин має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

 

15.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину може служити приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцем.